film kapi

KAPI är specialister på mångkulturell marknadsföring

Vi gör information tillgänglig oavsett målgruppens språk, kultur, utbildning eller andra förkunskaper.

Sverige har under lång tid varit ett hem för människor med olika kulturer och antalet utlandsfödda fortsätter att öka. En del människor kommer till Sverige för att arbeta. Andra flyr från krig och förtryck och några kommer för kärleken. Oavsett varför vi väljer att flytta till ett nytt land så tar vi alla med oss våra erfarenheter, kulturella värderingar, högtider och språk. Influenser som utvecklar och berikar vårt land och som påverkar hur vi uppfattar och tar till oss kommunikation.

Den växande mångkulturen skapar en kommunikativ utmaning och möjlighet för svenska företag och myndigheter. Det finns mycket att vinna på att investera i mångkulturella målgrupper. Både ekonomiskt, för individen och för samhället i stort.